Gummy Smile

Gummy Smile

Sommige mensen hebben het gevoel dat wanneer ze glimlachen, ze te veel van hun tandvlees laten zien, of dat hun tandvlees gewoon te prominent is wanneer ze glimlachen – dit wordt vaak een ‘gummy smile’ genoemd. 

Wat is een tandvleeslach? (gummy smile)

Gummy Smile is een fenomeen dat wanneer sommige mensen glimlachen, hun bovenlip te ver boven hun boventanden uitsteken, waardoor tandvlees wordt blootgelegd en een onaantrekkelijke glimlach ontstaat. 

Wat veroorzaakt een gummy smile?

Een van de oorzaken is een hyperactieve spier die de bovenlip verheft. Af en toe wordt de gummy smile ook verergerd door een dunne bovenlip die verder bijdraagt aan het probleem door het bovenste tandvlees nog meer bloot te stellen.  

Hoe te behandelen

Gelukkig kan gummy smile eenvoudig en effectief worden gecorrigeerd met Botox injecties om de activiteit van de spier die de bovenlip verheft te verminderen. 

online afspraak maken
Scroll naar boven